ទាញយកកម្មវិធី
១. អំពីបច្ចេកវិទ្យា
“កម្មវិធីបំប្លែងសំឡេងនិយាយភាសាខ្មែរទៅជាអត្ថបទសរសេរ (Khmer Automatic Speech Recognition – Khmer ASR)” គឺជាប្រព័ន្ធដែលប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (Artificial Intelligence) ក្នុងការបំប្លែងសំឡេងនិយាយនិងឯកសារជាសំលេងជាភាសាខ្មែរ ទៅជាអត្ថបទសរសេរដោយ ស្វ័យប្រវត្តិ។
ប្រព័ន្ធនេះត្រូវបានបង្កើតឡើងទាំងស្រុង ដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវវ័យក្មេង របស់ បណ្ឌិត្យសភាបច្ចេកវិទ្យា ឌីជីថល កម្ពុជា (អតីតវិទ្យាស្ថានជាតិប្រៃសណីយ៍ ទូរគមនាគមន៍ បច្ចេកវិទ្យា​គមនាគមន៍​​និង​ព័ត៌មាន) នៃ ក្រសួងប្រៃសណីយ៍ និងទូរគមនាគមន៍ ដោយការប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តរួមបញ្ចូលគ្នារវាង Statistical Learning និង Deep Learning ដែលជាវិធីសាស្រ្តថ្មី​សម្រាប់បង្កើតប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្ម បំប្លែងសំឡេងនិយាយ ទៅជា អត្ថបទសរសេរ សម្រាប់ភាសាដែលមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញ និងមានទិន្នន័យតិចក្នុងទម្រង់ឌីជីថល។
២. អត្ថប្រយោជន៍

បច្ចេកវិទ្យានេះអាចអនុញ្ញាតឱ្យសហគមន៍អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យានៅកម្ពុជាអាចប្រើប្រាស់ឬបំពាក់ជា មួយនឹងប្រព័ន្ធឬបច្ចេកវិទ្យាដទៃទៀត ដើម្បីប្រើប្រាស់លើការងារសំខាន់ៗ ដូចខាងក្រោម៖

១. ជួយសម្រួល និងពន្លឿនការអនុវត្តការងារប្រចាំថ្ងៃ ជាអាទិ៍ការងារកត់ត្រានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ និងកម្មវិធីផ្សេងៗដែលពុំមានសម្លេងរំខានខ្លាំង ដូចជាការបំប្លែងសំឡេងសន្ទរកថាទៅជាអត្ថបទសរសេរ, ការបំប្លែងសំឡេងបង្រៀនទៅជាអត្ថបទសរសេរនៅក្នុងការងារបណ្តុះបណ្តាល ។ល។

២. បំពាក់ជាបច្ចេកវិទ្យាជំនួយដល់ជនពិការក្នុងការបំពេញការងារ និងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃ។

៣. បង្កើតជាបច្ចេកវិទ្យាបញ្ជាដោយសំឡេង (Voice Command) ជាភាសាខ្មែរ ទៅលើវត្ថុ និងសម្ភារៈប្រើប្រាស់ផ្សេងៗ។

៣. របៀបប្រើប្រាស់
វីដេអូទី១៖ ការដំឡើងកម្មវិធី
វីដេអូទី២៖ ការបំប្លែងសំឡេងនិយាយ
វីដេអូទី៣៖ ការបំប្លែងឯកសារជាសំឡេង
៤. រូបថតអេក្រង់
រូបទី១៖ អេក្រង់បំប្លែងសំឡេងនិយាយ
រូបទី២៖ អេក្រង់បំប្លែងឯកសារជាសំលេង
៥. ដែនកំណត់នៃការប្រើប្រាស់
Card image cap
បញ្ជាក់

កម្មវិធី Khmer ASR គឹជាសមិទ្ធផលនែការស្រាវជ្រាវហើយត្រូវបានដាក់អោយដំណើរការប្រើប្រាស់ជាសាធារណៈដែលមិនមែនជាលក្ខណៈសេវាកម្ម។ សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធនេះក្នុងគោលបំណងដោយឡែកណាមួយ សូមធ្វើការទំនាក់ទំនងតាមរយៈអ៊ីម៉ែលខាងក្រោម។

Card image cap
ការកំណត់នាទី

លោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់សម្លេងដើម្បីបំប្លែងទៅជាអក្សរបាន ៥នាទី ក្នុងមួយលើក។

Card image cap
ការកំណត់ទំហំឯកសារ

លោកអ្នកអាចបញ្ចូលឯកសារដែលមានទំហំយ៉ាងធំបំផុតត្រឹម ៥០មេហ្គាប៉ៃ ក្នុងមួយលើក។

៦. មតិត្រឡប់
បន្ទាប់ពីបានប្រើប្រាស់ កម្មវិធីនេះរួចហើយ លោកអ្នកអាចផ្ដល់នូវមតិយោបល់ផ្សេងៗ តាមរយៈ តំណភ្ជាប់នេះ៖​ មតិត្រឡប់
រូបទី៣៖ មតិត្រឡប់